Umorzenie ponad miliona złotych długu

Umorzenie ponad miliona złotych długu

Szanowni Państwo, w ramach dzielenia się z Państwem naszymi sukcesami, informujemy, że w sprawie upadłościowej naszej Klientki, sąd ogłosił jej upadłość a następnie umorzył zobowiązania bez wyznaczenia planu spłaty. W opisywanej sprawie Klientka posiadała zobowiązania...
Umorzenie ponad miliona złotych długu

Umorzenie długów powstałych w wyniku działań osób trzecich

Z prośbą o naszą pomoc zwróciła się kobieta, która popadła w stan niewypłacalności wskutek działań swojego ojca. Wkrótce po osiągnięciu pełnoletności, Klientka za namową ojca założyła działalność gospodarczą parającą się eksportem i importem towarów spożywczych oraz...
Umorzenie ponad miliona złotych długu

Umorzenie długów pochodzących z działalności gospodarczej

Klient przez kilka lat prowadził działalność gospodarczą zajmującą się świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych. Początki prognozowały sukces, w związku z czym postanowił zaciągnąć kredyt na rozwój działalności, zawarł także kilka umów leasingu w celu...
Umorzenie ponad miliona złotych długu

Długi zaciągnięte w celu wsparcia finansowego osoby trzeciej

Klientka popadła w stan niewypłacalności, ponieważ zaciągała zobowiązania finansowe w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa swojego partnera prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, zajmującą się świadczeniem usług spedycyjnych. Ponieważ firma potrzebowała...
Umorzenie ponad miliona złotych długu

Umorzenie odziedziczonych długów

W ostatnim czasie przygotowaliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Klienta, który odziedziczył długi w spadku po zmarłej matce. Nie mając wiedzy o nieuregulowanych zobowiązaniach zmarłej, Klient złożył oświadczenie o przyjęciu spadku wprost – bez żadnych...