Umorzenie ponad miliona złotych długu

Umorzenie ponad miliona złotych długu

Szanowni Państwo, w ramach dzielenia się z Państwem naszymi sukcesami, informujemy, że w sprawie upadłościowej naszej Klientki, sąd ogłosił jej upadłość a następnie umorzył zobowiązania bez wyznaczenia planu spłaty. W opisywanej sprawie Klientka posiadała zobowiązania...

czytaj dalej
Umorzenie ponad miliona złotych długu

Umorzenie odziedziczonych długów

W ostatnim czasie przygotowaliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Klienta, który odziedziczył długi w spadku po zmarłej matce. Nie mając wiedzy o nieuregulowanych zobowiązaniach zmarłej, Klient złożył oświadczenie o przyjęciu spadku wprost – bez żadnych...

czytaj dalej
Umorzenie ponad miliona złotych długu

Upadłość konsumencka małżonków

Z naszej pomocy skorzystało małżeństwo, które od dłuższego czasu nie mogło sobie poradzić ze spłatą zobowiązań. Długi małżonków obciążały ich majątek wspólny, a wynikały przede wszystkim z nieopłacanego przez lata czynszu za mieszkanie, co spowodowało eksmisję. Poza...

czytaj dalej