Postępowania restrukturyzacyjne

analiza sytuacji finansowej Klienta pod kątem spełnienia przesłanek do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
l
sporządzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego
l
przygotowanie wniosku o otwarcie właściwego postępowania restrukturyzacyjnego
wsparcie Klienta na wszystkich etapach otwartego postępowania restrukturyzacyjnego
przygotowanie planu restrukturyzacyjnego
bieżący kontakt i  wsparcie na wszystkich etapach postępowań, w tym w otwartym postępowaniu restrukturyzacyjnym