Upadłość konsumencka

spotkanie z Klientem w celu ustalenia przyczyn i sposobu powstania zadłużenia, stwierdzenia, czy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz określenia warunków współpracy na etapie sporządzenia wniosku

wsparcie Klienta w zakresie określenia wysokości zobowiązań oraz danych wierzycieli (kontakt z urzędami, komornikami, organami administracji publicznej i samorządowej)

l

przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

reprezentowanie Klienta w trakcie całego procesu, tj. od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do rozprawy w zakresie ustalenia planu spłaty bądź umorzenia zobowiązań bez wyznaczania planu spłaty

bieżący kontakt i wsparcie na wszystkich etapach postępowania