Upadłość spółek

spotkanie z Klientem w celu ustalenia przyczyn i sposobu powstania zadłużenia, stwierdzenia, czy istnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości oraz określenia warunków współpracy na etapie sporządzenia wniosku
l

sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

i

przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

bieżący kontakt i wsparcie na wszystkich etapach postępowania