Umorzenie ponad miliona złotych długu

Szanowni Państwo, w ramach dzielenia się z Państwem naszymi sukcesami, informujemy, że w sprawie upadłościowej naszej Klientki, sąd ogłosił jej upadłość a następnie umorzył zobowiązania bez wyznaczenia planu spłaty.

W opisywanej sprawie Klientka posiadała zobowiązania w kwocie powyżej 1,5 miliona złotych. Wierzycielami Klientki były wiodące instytucje finansowe, w tym bank oraz pośrednik finansowy a także urząd skarbowy i m.st. Warszawa. Pomimo sprzeciwów ww. podmiotów, Sąd przychylił się do przygotowanego przez naszego eksperta stanowiska Klientki, zgodnie z którym sytuacja osobista Klientki w sposób oczywisty wskazywała, że nie była ona zdolna do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Trudna sytuacja spowodowana była między innymi problemami zdrowotnymi skutkującymi niezdolnością do wykonywania pracy przez Klientkę.

Co warte uwagi, w efekcie przeprowadzenia postępowania upadłościowego z naszą pomocą, przy długach przewyższających kwotę 1,5 miliona złotych, Klientka spłaciła około 150 tysięcy złotych, a pozostała kwota została umorzona.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc Klientce wydostać się z długów i „zacząć wszystko od nowa”.