Usługi dodatkowe

reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, w tym przygotowanie zgłoszenia wierzytelności
l
sporządzanie opinii prawnych w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
l
sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie zaistnienia przesłanek oraz ustalenia momentu właściwego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
U
weryfikacja działań syndyka w postępowaniu upadłościowym, zwłaszcza w świetle prawidłowości przebiegu likwidacji majątku Klienta